Zespół

Adwokat Marek Bednarczyk

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie spadkowym, majątkowym i prawie nieruchomości.

Adwokat Przemysław Sokołowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym w Legionowie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Adwokat Katarzyna Sokołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenia zdobywając uprawnienia mediatora. Pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j., specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego.

Adwokat Żaneta Lewańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Adwokat Żaneta Lewańska odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i zdała egzamin sędziowski. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, współtworząc dział prawa cywilnego tej Kancelarii. Adwokat Żaneta Lewańska biegle włada językiem angielskim prawniczym reprezentując Klientów zagranicznych.

Adwokat Emil Jedliński

Adwokat Emil Jedliński odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sporach z prawa pracy. Specjalizuje się również w prawie ubezpieczeń społecznych.

Aplikant adwokacki Marta Apanowicz - Sikora

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (III rok aplikacji). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie prawnicze zdobywała pracując m.in. jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. związana od 2014 r. Obecnie na stałe współpracuje z adwokat Katarzyną Sokołowską, pod której patronatem odbywa aplikację adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rodzinnym.

Aplikant adwokacki Roksana Pieróg

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (III rok aplikacji). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracują w sądownictwie. Z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. związana od 2014 r. Na stałe współpracuje z adwokatem Markiem Bednarczykiem. Specjalizuje się w prawie spadkowym i prawie nieruchomości oraz prawie cywilnym.

Aplikant adwokacki Michał Dobies

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią związany od 2016 r. Na stałe współpracuje z adwokatem Przemysławem Sokołowskim, pod którego patronatem odbywa aplikację adwokacką.

Olga Roguska

Kierownik biura Kancelarii. Z Kancelarią związana od 2014 roku. Do Jej obowiązków należą koordynacja, nadzór i bezpośrednia organizacja pracy wszystkich działów Kancelarii i sekretariatu oraz bieżące czynności związane z biurową obsługą Klientów Kancelarii. Zapewnia terminową realizację planowych i doraźnych zleceń.

Iwona Sztubecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Świadczyła obsługę prawną w ramach Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła funkcję Wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”. Członek Sekcji Praktyków Prawa Rodzinnego oraz Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. w Warszawie, współtworząc dział prawa rodzinnego oraz cywilnego tej Kancelarii. Zapewnia obsługę prawną także w języku angielskim.

Al. 3 Maja 2 lok. 38, 00-391 Warszawa
tel. 22 629 22 07, 22 654 77 55, mail: biuro@bskancelaria.pl

© Copyright 2018 BSkancelaria All rights reserved.

made by Esencja Studio