Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Działem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kieruje adwokat Emil Jedliński. Adwokat Emil Jedliński posiada bogate doświadczenie w reprezentacji pracowników oraz pracodawców w ramach postępowań przed sądami pracy w Warszawie i na terenie całej Polski. Z powodzeniem reprezentuje również tak osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców podczas rozmów ugodowych i negocjacji w sporach pracowniczych. Adwokat Emil Jedliński specjalizuje się również w prawie ubezpieczeń społecznych, świadcząc kompleksową obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Adwokat Emil Jedliński prowadzi sprawy z zakresu praw pracy, w szczególności w przedmiocie:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • likwidacji stanowiska pracy;
 • odszkodowań, w tym w ramach tzw. odpowiedzialności materialnej;
 • odszkodowań uzupełniających za wypadek przy pracy/ w drodze do pracy;
 • zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy;
 • odprawy w ramach tzw. „zwolnień grupowych”;
 • zadośćuczynienia/odszkodowania z tytułu stosowania mobbingu;
 • przygotowywania zmian organizacyjnych poprzedzających wypowiedzenie umowy o pracę;
 
Adwokat Emil Jedliński zajmuje się również sporządzeniem regulaminów pracy, płacy, innych dokumentów stanowiących źródła prawa pracy; a także przygotowywaniem programów dobrowolnych odejść, w tym reprezentacją w postępowaniach wynikłych ze sporów w w.w. zakresie.

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy w zakresie:

 • odwołań od decyzji w przedmiocie podlegania /niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • ustalania zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń;
 • outsourcingu pracowniczego;
 • emerytur, rent i zasiłków z ubezpieczeń społecznych;
 • ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • umarzania należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, rozkładania należności w ramach układów ratalnych;

Adwokat Emil Jedliński

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sporach z prawa pracy. Specjalizuje się również w prawie ubezpieczeń społecznych.

Al. 3 Maja 2 lok. 38, 00-391 Warszawa
tel. 22 629 22 07, 22 654 77 55, mail: biuro@bskancelaria.pl

© Copyright 2018 BSkancelaria All rights reserved.

made by Esencja Studio